minoritetsaktiepost 3 tilbud

Kan der gøres udlæg i en minoritetsaktiepost?

En sag om udskillelse af minoritetsaktiepost I sagen U 1974.823 anerkendtes, at en minoritetsaktiepost i et familieaktieselskab, der var undergivet omsættelighedsbegrænsninger, kunne udtages delvis. For så vidt angår majoritetsposter bør udskillelse af en minoritetsaktiepost næppe anerkendes, medmindre denne undtagelsesvis vil kunne have en kurs, der svarer til majoritetskursen. l modsat fald vil opdelingen unægtelig have …

Read more Kan der gøres udlæg i en minoritetsaktiepost?